Bảo Diệp Auto
Mua bán, trao đổi, ký gửi các loại xe ô tô đã qua sử dụng
Địa chỉ: 174 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0913246799
Bản đồ đường đi
Ô tô đang bán